Pháp LuậtTin Tức

ɴóɴɢ: ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴍộᴛ íᴛ ᴛóᴄ ɴɢườɪ ᴄòɴ sóᴛ ᴛʀᴏɴɢ đốɴɢ ᴛʀᴏ, ɴɢʜɪ vấn ᴄô ɢáɪ ʙị sáᴛ ʜạɪ

ᴛʜᴇᴏ ɴɢườɪ ʟᴀᴏ Độɴɢ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴄó ᴍặᴛ ᴛạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠà ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴄʜɪếᴄ xᴇ ᴍáʏ đã ʙị ᴛʜɪêᴜ ʀụɪ, ᴍộᴛ ᴠàɪ ᴍảɴʜ áᴏ, ᴍộᴛ íᴛ ᴛóᴄ ɴɢườɪ ᴄòɴ sóᴛ ʟạɪ.

ᴛɪềɴ ᴘʜᴏɴɢ ᴛʜᴜậᴛ ʟạɪ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴄʜâᴜ Đứᴄ đᴀɴɢ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴄùɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ ʜìɴʜ sự ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʙà ʀịᴀ – ᴠũɴɢ ᴛàᴜ ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴍộᴛ ᴠụ áɴ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ xảʏ ʀᴀ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ xã ᴋɪᴍ ʟᴏɴɢ, ʜᴜʏệɴ ᴄʜâᴜ Đứᴄ.

ᴅɪễɴ ʙɪếɴ đượᴄ ɴɢᴜồɴ ᴛʀêɴ ɢʜɪ ɴʜậɴ, ᴋʜᴜʏᴀ ʜôᴍ ǫᴜᴀ, ᴄʜị Đặɴɢ ᴛʜị ᴋ.ᴏ. (sɴ , ᴛʀú ở xã ʙàᴜ ᴄʜɪɴʜ, ʜᴜʏệɴ ᴄʜâᴜ Đứᴄ) đɪ ᴄùɴɢ ᴄʜị ᴅᴀɴʜ ᴛʜị ʜạɴʜ ᴍ. (sɴ , ᴄùɴɢ ᴛʀú ᴛạɪ xã ʙàᴜ ᴄʜɪɴʜ) ᴠà ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ đếɴ ɢặᴘ ᴛʀầɴ ᴛʜᴀɴʜ ʜảɪ (sɴ , ᴛʀú xã ᴋɪᴍ ʟᴏɴɢ, ʜᴜʏệɴ ᴄʜâᴜ Đứᴄ).

ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ xảʏ ʀᴀ ɢɪữᴀ đôɪ ʙêɴ, ʜảɪ ᴅùɴɢ ᴅᴀᴏ đâᴍ ᴄʜị ᴍ. ᴠà ᴄʜị ᴏ., ʀɪêɴɢ ᴄʜị ᴍ. ᴄʜạʏ ᴛʜᴏáᴛ đượᴄ, sᴏɴɢ ʙị đâᴍ ᴛʜươɴɢ ᴛíᴄʜ ɴặɴɢ ở ʙụɴɢ. ᴄòɴ ᴄʜị ᴏ. ᴍấᴛ ᴛíᴄʜ ᴋʜỏɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ, ʜảɪ ᴄũɴɢ ʙɪếɴ ᴍấᴛ. ᴄʜɪếᴄ xᴇ ᴄủᴀ ᴄʜị ᴏ. đã ʙị ʜảɪ đốᴛ ᴛʀướᴄ đó.

ᴛʜᴇᴏ ʙáᴏ ɴɢườɪ ʟᴀᴏ Độɴɢ, ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴋʜáᴄ ᴄủᴀ ᴄʜị ᴏ. ᴋʜɪ đɪ xᴇ ᴍáʏ đếɴ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴄʜứɴɢ ᴋɪếɴ ʜảɪ ᴄùɴɢ ᴍộᴛ ᴄʜɪếᴄ xᴇ ᴍáʏ đᴀɴɢ ʙốᴄ ᴄʜáʏ ɴɢʜɪ ɴɢúᴛ, ᴛʀᴏɴɢ đốɴɢ ʟửᴀ “ᴄó ɴɢườɪ ʙị đốᴛ”. ɴɢườɪ ɴàʏ sᴀᴜ đó ɴɢấᴛ đɪ, ᴛỉɴʜ ᴅậʏ ᴛʜì ᴄʜɪếᴄ xᴇ ᴍáʏ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ʙɪếɴ ᴍấᴛ, ᴄòɴ ʜảɪ ᴠà ᴛʜɪ ᴛʜể ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ ᴛạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ.

“ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đã ᴄó ᴍặᴛ ᴛạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠà ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴄʜɪếᴄ xᴇ ᴍáʏ đã ʙị ᴛʜɪêᴜ ʀụɪ, ᴍộᴛ ᴠàɪ ᴍảɴʜ áᴏ, ᴍộᴛ íᴛ ᴛóᴄ ɴɢườɪ ᴄòɴ sóᴛ ʟạɪ ᴛʀᴏɴɢ đốɴɢ ᴛʀᴏ. ᴄáᴄʜ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴋʜᴏảɴɢ ᴍ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴄũɴɢ ᴛìᴍ ᴛʜấʏ ᴍộᴛ ᴍẫᴜ áᴏ ʙị ᴄʜáʏ séᴍ ɴɢʜɪ ᴄủᴀ ᴄʜị ᴋ.ᴏ.”, ᴛờ ɴɢườɪ ʟᴀᴏ Độɴɢ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ.

ᴄũɴɢ ᴛʜᴇᴏ ʙáᴏ ɴɢườɪ ʟᴀᴏ Độɴɢ, ᴠụ áɴ ᴋʜɪếɴ ɴɢườɪ ʙị ᴛʜươɴɢ, ᴄó ɴɢườɪ “ɴɢʜɪ ʙị ɢɪếᴛ ᴠà đốᴛ xáᴄ”.


ᴄʜɪếᴄ xᴇ ʙị đốᴛ ᴄùɴɢ ɴʜɪềᴜ ᴍảɴʜ ᴠảɪ (Ảɴʜ: ɴɢườɪ ʟᴀᴏ Độɴɢ)

ᴍộᴛ ᴄáɴ ʙộ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀêɴ ᴠɴᴇxᴘʀᴇss, ɢɪᴀ đìɴʜ ôɴɢ Đ. (ʙố ᴄʜị ᴏ.) ᴠà ᴍẹ ᴄủᴀ ʜảɪ ᴛʀướᴄ đâʏ xảʏ ʀᴀ ᴛʀᴀɴʜ ᴄʜấᴘ đấᴛ. Ôɴɢ Đ. sᴀᴜ đó ʙáɴ ɴʜà, ᴄʜᴜʏểɴ đếɴ xã ʙàᴜ ᴄʜɪɴʜ sốɴɢ. ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ xảʏ ʀᴀ ᴠụ áɴ, ôɴɢ Đ. ɴóɪ ᴠớɪ ᴄᴏɴ ᴍìɴʜ ʀằɴɢ ᴄó ᴛʀᴀɴʜ ᴄãɪ ᴠớɪ ᴍẹ ʜảɪ ᴠà ʀơɪ ᴄʜɪếᴄ áᴏ ở ɴɢôɪ ɴʜà ᴄũ.

sᴀᴜ đó, 23ʜ ɴɢàʏ 7/12, ᴄʜị ᴏ. ᴄùɴɢ ᴄʜị ᴍ. ᴠà ᴍộᴛ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴄʜạʏ ᴛớɪ ᴄʜỗ ᴄʜɪếᴄ áᴏ ᴛʜì xảʏ ʀᴀ ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ ᴠớɪ ʜảɪ. ʜảɪ ᴅùɴɢ ᴅᴀᴏ đâᴍ ɴɢườɪ ʀồɪ “đưᴀ ᴄʜị ᴏ. đɪ ᴍấᴛ”. ʜɪệɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đᴀɴɢ ᴋʜẩɴ ᴛʀươɴɢ ᴛʀᴜʏ ᴛìᴍ ʜảɪ.

ᴛʜᴇᴏ ᴋᴇɴʜ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button