Pháp LuậtTin Tức

ɴóɴɢ: Đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴛʀốɴ ᴛʜᴜế ở sʜᴏᴘ ᴍᴀɪ ʜườɴɢ

ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴛớɪ ᴠɪệᴄ ᴛʜᴜ ɢɪữ ʜàɴɢ ʜóᴀ ᴛạɪ sʜᴏᴘ ᴍᴀɪ ʜườɴɢ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ đᴀɴɢ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ɴếᴜ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴛʀốɴ ᴛʜᴜế sẽ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ xᴜấᴛ ʜɪệɴ đᴏạɴ ᴄʟɪᴘ ɴữ sɪɴʜ ở ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ ᴛʀộᴍ ᴄʜɪếᴄ ᴄʜâɴ ᴠáʏ ɴɢắɴ ʙị ᴄʜủ sʜᴏᴘ ᴍᴀɪ ʜườɴɢ ở ᴘʜườɴɢ ʟᴀᴍ sơɴ (ᴛᴘ ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ) đáɴʜ đậᴘ, ᴄắᴛ ᴛóᴄ, ᴄắᴛ áᴏ ɴɢựᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ.


ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đᴀɴɢ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ᴛʜᴜ ɢɪữ ʜàɴɢ ʜóᴀ ᴛạɪ sʜᴏᴘ ᴍᴀɪ ʜườɴɢ

ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ɴʜɪềᴜ sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴛạɪ sʜᴏᴘ ǫᴜầɴ áᴏ ᴍᴀɪ ʜườɴɢ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴋʜôɴɢ ʀõ ɴɢᴜồɴ ɢốᴄ xᴜấᴛ xứ.

ɴɢᴀʏ ᴛʀᴏɴɢ đêᴍ /, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ đã ᴋʜáᴍ xéᴛ ᴄửᴀ ʜàɴɢ ᴛʜờɪ ᴛʀᴀɴɢ ɴàʏ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴛạᴍ ɢɪữ ᴛᴏàɴ ʙộ ʜàɴɢ ʜóᴀ ʙᴀᴏ ɢồᴍ ǫᴜầɴ áᴏ, ɢɪàʏ ᴅéᴘ, ᴍỹ ᴘʜẩᴍ để ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ.

ᴛʜᴇᴏ ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ, ᴠɪệᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ đᴀɴɢ đượᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ǫᴜʏếᴛ ʟɪệᴛ, ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ đúɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ. ɴếᴜ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴛʀốɴ ᴛʜᴜế sẽ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ.


ᴛᴏàɴ ʙộ ʜàɴɢ ʜóᴀ đượᴄ ᴛʜᴜ ɢɪữ ɴɢᴀʏ ᴛʀᴏɴɢ đêᴍ ɴɢàʏ /

ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠɪệᴄ ᴛʀêɴ, ʟãɴʜ đạᴏ ᴄụᴄ ǫᴜảɴ ʟý ᴛʜị ᴛʀườɴɢ (ǫʟᴛᴛ) ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴛừ đầᴜ ɴăᴍ đếɴ ɴᴀʏ ᴄụᴄ ǫʟᴛᴛ ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ ᴄʜưᴀ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ʜàɴɢ ʜóᴀ sʜᴏᴘ ᴛʜờɪ ᴛʀᴀɴɢ ɴàʏ.

ᴄũɴɢ ᴛʜᴇᴏ ʟãɴʜ đạᴏ ᴄụᴄ ǫʟᴛᴛ ɴàʏ, đơɴ ᴠị ᴄʜỉ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴋʜɪ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ʜᴏặᴄ ᴄó ᴋế ʜᴏạᴄʜ ᴛừ ᴛʀướᴄ.

ᴛʜᴇᴏ ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button