Tin TứcXã Hội

ᴋʜôɴɢ ɴɢʜᴇ đượᴄ ǫᴜốᴄ ᴄᴀ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛạɪ ᴀғғ ᴄᴜᴘ ǫᴜᴀ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ ᴠì ʟý ᴅᴏ ʙảɴ ǫᴜʏềɴ

ɴʜɪềᴜ ᴋʜáɴ ɢɪả ᴋʜôɴɢ ɴɢʜᴇ đượᴄ ǫᴜốᴄ ᴄᴀ ᴋʜɪ ᴍở đầᴜ ᴛʀậɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ – ʟàᴏ. ᴍộᴛ ᴄâᴜ ʜỏɪ đượᴄ đặᴛ ʀᴀ: ʟɪệᴜ ᴄó ᴘʜảɪ ᴅᴏ ʙʜ ᴍᴇᴅɪᴀ đã đáɴʜ ʙảɴ ǫᴜʏềɴ?

Độɪ ᴛᴜʏểɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ʙướᴄ ᴠàᴏ ʜàɴʜ ᴛʀìɴʜ ʙảᴏ ᴠệ ɴɢôɪ ᴠươɴɢ ᴀғғ ᴄᴜᴘ ᴠớɪ ᴛʀậɴ đấᴜ ɢặᴘ ʟàᴏ ᴠàᴏ ʜ hôm qua ᴛʀêɴ sâɴ ʙɪsʜᴀɴ (sɪɴɢᴀᴘᴏʀᴇ). ʜàɴɢ ᴛʀɪệᴜ ɴɢườɪ ʜâᴍ ᴍộ ʙóɴɢ đá ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ đã ʜáᴏ ʜứᴄ ᴅõɪ ᴛʜᴇᴏ ᴛʀậɴ đấᴜ ᴛʀêɴ ᴄáᴄ ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ ɴʜư ᴛʀᴜʏềɴ ʜìɴʜ, ɴềɴ ᴛảɴɢ số ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ, ᴍạɴɢ xã ʜộɪ…


ᴋʜáɴ ɢɪả ᴋʜôɴɢ ɴɢʜᴇ đượᴄ ǫᴜốᴄ ᴄᴀ ᴋʜɪ ᴍở đầᴜ ᴛʀậɴ đấᴜ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴠà ʟàᴏ. Ảɴʜ: ᴄᴍʜ

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜầɴ ʜáᴛ ǫᴜốᴄ ᴄᴀ ᴍở đầᴜ ᴛʀậɴ đấᴜ, ᴋʜáɴ ɢɪả ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴛʀêɴ ᴋêɴʜ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ ᴋʜôɴɢ ɴɢʜᴇ đượᴄ ʟờɪ ʜáᴛ ǫᴜốᴄ ᴄᴀ ᴠớɪ ʟý ᴅᴏ “ʙảɴ ǫᴜʏềɴ”. ᴛʜᴇᴏ đó, ᴛʀêɴ ᴍàɴ ʜìɴʜ ᴛʀậɴ đấᴜ ʜɪệɴ ᴅòɴɢ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ: “ᴠì ʟý ᴅᴏ ʙảɴ ǫᴜʏềɴ âᴍ ɴʜạᴄ, ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ʙᴜộᴄ ʟòɴɢ ᴘʜảɪ ᴛắᴛ ᴛɪếɴɢ ở ᴘʜầɴ ʟễ ᴄʜàᴏ ᴄờ. sᴀᴜ ʟễ ᴄʜàᴏ ᴄờ, ᴛíɴ ʜɪệᴜ âᴍ ᴛʜᴀɴʜ sẽ ᴛʀở ʟạɪ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ, ᴍᴏɴɢ ᴋʜáɴ ɢɪả ᴛʜôɴɢ ᴄảᴍ”.

ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɴàʏ đã ᴋʜɪếɴ ᴋʜôɴɢ íᴛ ᴋʜáɴ ɢɪả ʙấᴛ ʙìɴʜ ʙởɪ ɴɢᴀʏ ᴄʜíɴʜ ǫᴜốᴄ ᴄᴀ ᴄủᴀ ɴướᴄ ᴍìɴʜ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ɴɢʜᴇ.

ᴛʀướᴄ đó, ǫᴜốᴄ ᴄᴀ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ʙị “đáɴʜ ʙảɴ ǫᴜʏềɴ” ᴛʀêɴ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ đã ɢâʏ ᴋʜôɴɢ íᴛ ᴛʀᴀɴʜ ʟᴜậɴ.

ᴄᴀ ᴋʜúᴄ “ᴛɪếɴ ǫᴜâɴ ᴄᴀ – ǫᴜốᴄ ᴄᴀ” đã đượᴄ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄố ɴʜạᴄ sĩ ᴠăɴ ᴄᴀᴏ ʜɪếɴ ᴛặɴɢ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴠà ᴛổ ǫᴜốᴄ ᴠàᴏ ɴăᴍ .

ʙộ ᴠăɴ ʜᴏá ᴛʜể ᴛʜᴀᴏ ᴠà ᴅᴜ ʟịᴄʜ đượᴄ ɢɪᴀᴏ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ʟà ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜủ ǫᴜảɴ ǫᴜảɴ ʟý, ᴄó ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ɢìɴ ɢɪữ ᴠà ᴘʜáᴛ ʜᴜʏ ɢɪá ᴛʀị ᴄᴀ ᴋʜúᴄ ɴàʏ. ɴʜữɴɢ ᴀɪ ᴍᴜốɴ ʟàᴍ ᴄáᴄ sảɴ ᴘʜẩᴍ âᴍ ɴʜạᴄ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ “ᴛɪếɴ ǫᴜâɴ ᴄᴀ” đềᴜ ᴘʜảɪ xɪɴ ᴘʜéᴘ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ɢɪữ ǫᴜʏềɴ ᴛáᴄ ɢɪả ᴛáᴄ ᴘʜẩᴍ.

ᴛᴜʏ ᴠậʏ, ᴍộᴛ ʙảɴ ɢʜɪ âᴍ ᴄᴀ ᴋʜúᴄ “ᴛɪếɴ ǫᴜâɴ ᴄᴀ” ʟưᴜ ʜàɴʜ ᴛʀêɴ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ ᴠà ʙị ᴍộᴛ đơɴ ᴠị ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ ᴋʜɪếᴜ ɴạɪ ᴠề ʙảɴ ǫᴜʏềɴ ᴋʜɪếɴ ᴅư ʟᴜậɴ xôɴ xᴀᴏ. ᴄụ ᴛʜể, “ᴛɪếɴ ǫᴜâɴ ᴄᴀ” ᴋʜɪ đăɴɢ ᴛảɪ ʟêɴ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ ʙị ʙʜ ᴍᴇᴅɪᴀ xáᴄ ɴʜậɴ sở ʜữᴜ ᴠà ɴʜậɴ ᴠơ ʙảɴ ǫᴜʏềɴ”.

ʙʜ ᴍᴇᴅɪᴀ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ʜọ ᴍᴜᴀ ʙảɴ ǫᴜʏềɴ ɢʜɪ âᴍ “ᴛɪếɴ ǫᴜâɴ ᴄᴀ” ᴛừ ʜồ ɢươᴍ ᴀᴜᴅɪᴏ, ᴠà ɢắɴ “ᴄᴏɴᴛᴇɴᴛ ɪᴅ” ᴠàᴏ ʙảɴ ᴛʜᴜ âᴍ ɴàʏ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ᴄâᴜ ʜỏɪ đặᴛ ʀᴀ ʟà, ʜồ ɢươᴍ ᴀᴜᴅɪᴏ ᴋʜɪ ᴛʜᴜ âᴍ “ᴛɪếɴ ǫᴜâɴ ᴄᴀ” để ᴋʜᴀɪ ᴛʜáᴄ ǫᴜʏềɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đã xɪɴ ᴘʜéᴘ ǫᴜʏềɴ ᴛáᴄ ɢɪả ᴛáᴄ ᴘʜẩᴍ?

ʜơɴ ɴữᴀ, ɢɪớɪ ᴄʜᴜʏêɴ ᴍôɴ ᴄòɴ đặᴛ ᴄâᴜ ʜỏɪ, ʟàᴍ ᴛʜế ɴàᴏ để ᴘʜâɴ ʙɪệᴛ ʙảɴ ᴛʜᴜ âᴍ “ᴛɪếɴ ǫᴜâɴ ᴄᴀ” ᴄủᴀ ʜồ ɢươᴍ ᴀᴜᴅɪᴏ ᴠớɪ ʙảɴ ᴛʜᴜ âᴍ ᴄᴀ ᴋʜúᴄ ɴàʏ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ʜãɴɢ ᴋʜáᴄ? ʜᴀʏ ʙʜ ᴍᴇᴅɪᴀ sẽ ᴅùɴɢ “ɢậʏ ʙảɴ ǫᴜʏềɴ” ᴠô ᴛộɪ ᴠạ ᴠớɪ ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ ʙảɴ ᴛʜᴜ âᴍ “ᴛɪếɴ ǫᴜâɴ ᴄᴀ”?..

“ᴄᴏɴᴛᴇɴᴛ ɪᴅ” ʟà ᴄôɴɢ ᴄụ để ᴄʜủ sở ʜữᴜ ʙảᴏ ᴠệ ʙảɴ ǫᴜʏềɴ sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴠà ᴛʜᴜ ᴛɪềɴ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ᴛừ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ, ʜệ ᴛʜốɴɢ ɴàʏ ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ ᴄʜủ sở ʜữᴜ ʙảɴ ǫᴜʏềɴ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ʀᴀ ɴʜữɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛʀêɴ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ ᴄó ᴄʜứᴀ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴛʜᴜộᴄ ǫᴜʏềɴ sở ʜữᴜ ᴄủᴀ ʜọ.

ᴛʜᴇᴏ ʟᴀᴏ Độɴɢ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button